Haraly
Főoldal
Hírek
Település története
Képek
Vendégkönyv
Kapcsolat

Templomosok vagy kádárok falva?

A falu Haros alján fekszik, innen jön a neve" - ízlelgeti a helységnév etimológiáját a helyi hagyomány. A hasonnevű patakocska két oldalát megülő kis település bejáratánál van a műemlék értékű római katolikus templom. Keleti része egy korábbi, de időközben alakított gótikus, a nyugati későbbi, XVIII. századi. Az egyhajós keletelt templom gótikabeli maradványa, két leszeltívű faragott késő gótikus ajtókeret: egyik a sekrestye bejárata, a másik egy befalazott a külső déli falban. Északi és déli falán freskótöredékek kerültek napvilágra. Feltárására és értékelésére még nem került sor. A templom lapos mennyezete stukkódíszes. Déli portikusának timpanonjában védőszentjének – Nepomuki Szent Jánosnak – a szobra látható. Az ő megdicsőülését ábrázolja a szép késő barokk oltár képe is. Az épület nyugati homlokzatán érdekes felirat szól a látogatóhoz:

"Mikor s ki épített, egy élő sem tudja.
Kiskápolna voltam hajdan és őrbástya.
Templom ezer után 744-ben lettem s meg
Újultam 92-ben. Végre most 1865-ben
Feldíszített Haraly eképp költségén
Mikor Ns. Fejér Mihály vala a főgondnok
Mit neked utókor emlékül átadok."

A templomot körülvevő temetőben nyugszik a falucska egyik jeles szülötte Gazda Ferenc (1920-1996), egyetemi tanár, nyelvész, tankönyvíró, a Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények munkatársa, az 1956 utáni megtorlás börtönviseltje.

Egyedi jelenség Haralyban, hogy a haranglábat fenn a falu közepén építették fel, "hogy jobban hallja a nép a harangok szép szavát". Valóban van egy neves, brassói harangműves által készített harangja. Felirata: O Rex Gloriae Christe Veni cum Pace P. N. 1617.

A mai templomtól keleti irányban emelkedő hegyet Vörösvár-hegy vagy Barátok hegye néven emlegetik. Ide helyezik az írások és a szájhagyomány is "a veres barátok templomát". Ma már csak helye látható egy épületnek, egy mélyedés - az ún. Kincses-gödör - amelyről mondogatják, hogy alagút kötötte össze a mai templommal. "Nem messze innen - folytatja a helyi hagyomány - beszakadt egy hegyoldalon a talaj, Aratás pusztáján, s ott három tó keletkezett. A három víztükörnek három színe van: barna, szürke és kék."
Haraly hagyományos mestersége a kádárság. A két világháború között itt több mint 30 mester működött. Most alig négyen dolgoznak. Vásárokon, kiállításokon láthatjuk munkáik.

2007 majúsától új székelykapuval büszkélkedik Haraly. A régi kapu az idő és a múlt rendszer áldozata lett.

 

Kisgyögy Zoltán írása a Háromszék napilapban.

Real Design - Professional Internet Solutions